businesswoman holding coins putting in glass with using smartphone and calculator to calculate  concept saving money for finance accounting

هوش مالی و سرمایه‌گذاری

تیم تخصصی سرمایه گذاری مشاورمون این امکان را برای شما فراهم نموده تا با بهترین مشاوره، بیشترین سود را از طریق سرمایه گذاری از آن خود کنید. در این بخش از مشاورمون، امکان اخذ مشاوره در تمامی فیلدهای کاری وجود داشته و شما میتوانید با ارائه طرح ها و نظریه های خود از مشاوره، تهیه پروپوزال، استراتژی اجرا، استراتژی، صرفه و صلاح اقتصادی طرح خود مطلع شوید.

کسب بهترین بازده از سرمایه‌گذاری بلند مدت نیازمند تخصص، پیگیری مداوم بازارها و عملکرد شرکت‌ها و دریافت مشاوره سرمایه‌گذاری آنلاین است. مجموعه سرمایه‌گذاری مشاورمون این مهم را برای مخاطبان سرمایه‌گذاری آسان کرده است.

بنابراین یا باید اطلاعات و تخصص خود را در حوزه سرمایه‌گذاری افزایش دهیم و قسمتی از زمان خود را در این زمینه بگذاریم و یا به نهاد و فردی که متخصص این کار است اعتماد کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته نهادهای مالی به اعتماد مشتریان ضربه شدیدی وارد کرده‌اند؛ نه تخصص مدیریت مالی داشته‌اند و نه درستکاری را سرلوحه کار خود قرار داده بودند. بنابراین با توجه به تجربیات سال‌های اخیر باید به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری که تحت مجوز و نظارت سازمان بورس هستند اعتماد کرد.

در عصری زندگی می کنیم که وضعیت اقتصاد در پیچیده ترین حالت خود به سر می برد. راه اندازی یک کسب و کار و داشتن یک شغل خوب کاری دشوار شده است. اگر صاحب یک شرکت و یا کار خانه تصمیم اشتباهی بگیرد و در مسیر درستی گام بر ندارد خیلی زود رقبا او را تنبیه می کنند. رقابت شغلی و باقی ماندن در کوس رقابت یکی از مهم ترین مسائلی است که ما را به مشاوره کسب و کار نیازمند می سازد.
از لزوم مشاوره اقتصادی سخن گفتیم. اما یک مشاوره اقتصادی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ فردی را به عنوان مشاور اقتصادی خود برگزینید که در وهله اول از تجربه کفی برخوردار باشد. این که می گوییم تجربه به این معناست که دانش خود را صرفا روی کاغذ فرا نگرفته باشد و در عمل نیز کسب و کار های موفقی را هدایت کرده باشد. مشاور اقتصادی خوب است که هدف شما را به خوبی بفهمد، بهترین مسیر ها را بررسی کند و نقشه کسب و کارتان را تحویلتان دهد. و اما کار را به اینجا منتهی نکند و تا رسیدن به هدف در کنار شما باشد و با مشاوره های خود اجازه انحراف از مسیر درست را از شما بگیرد.
وظیفه یک مشاور اقتصادی ادر یک کلام این است که کسب و کار شما را به نقطه دلخواه تان نزدیک و نزدیک تر کرده و شما را در آن نقطه تثبیت نماید. این فرایند اتفاق تنها در شرایطی اتفاق می افتد که مشاور کسب و کار موقعیت فعلی کسب و کار شما را در نقشه رقابتی صنف شما برای تان ترسیم کند و از شما بخواهد که نقطه مورد انتظار تان را انتخاب کنید. از آن به بعد به رهنمود های او اعتماد کنید تا در زمان مشخص شده به نقطه دلخواه تان برسید.