بایگانی‌های میانگین قیمت - پلتفرم مشاورمون
شماره تماس

021-91092492

موقعیت مکانی

تهران، نیاوران جنب کوچه دلشاد، پلاک ۲، واحد ۵

Edit Content

مجموعه مشاورمون با فعالیت در سه حوزه املاک، معماری و هوش مالی با استفاده از اشخاص با تجربه در این حوزه و همچنین افزایش قدرت مشتریان از طریق انعکاس اطلاعات دقیق سعی بر آن دارد که محیطی مناسب جهت انتخاب بهتر را فراهم سازد.

اطلاعات تماس

تهران، نیاوران جنب کوچه دلشاد، پلاک ۲، واحد ۵
بایگانی‌های میانگین قیمت - پلتفرم مشاورمون
شماره تماس

021-91092492

موقعیت مکانی

تهران، نیاوران جنب کوچه دلشاد، پلاک ۲، واحد ۵

Edit Content

مجموعه مشاورمون با فعالیت در سه حوزه املاک، معماری و هوش مالی با استفاده از اشخاص با تجربه در این حوزه و همچنین افزایش قدرت مشتریان از طریق انعکاس اطلاعات دقیق سعی بر آن دارد که محیطی مناسب جهت انتخاب بهتر را فراهم سازد.

اطلاعات تماس

تهران، نیاوران جنب کوچه دلشاد، پلاک ۲، واحد ۵

دسته بندی: میانگین قیمت

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (آذر ماه 1401)
27دی

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (آذر ماه 1401)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (آبان ماه 1401)
13آذر

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (آبان ماه 1401)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (مهر ماه ١۴٠1)
30آبان

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (مهر ماه ١۴٠1)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (مرداد ماه ١۴٠۱)
20شهریور

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (مرداد ماه ١۴٠۱)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (خرداد ماه ١۴٠۱)
09تیر

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (خرداد ماه ١۴٠۱)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (فروردین ماه ١۴٠۱)
10اردیبهشت

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (فروردین ماه ١۴٠۱)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (اسفند ماه ١۴٠٠)
17فروردین

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (اسفند ماه ١۴٠٠)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (بهمن ماه ١۴٠٠)
08اسفند

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (بهمن ماه ١۴٠٠)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (دی ماه ١۴٠٠)
11بهمن

میانگین قیمت مسکن تهران بر اساس معاملات انجام شده (دی ماه ١۴٠٠)

میانگین قیمت مسکن در منطقه 1 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 2 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 3 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 4 تهران میانگین قیمت مسکن در منطقه 5 تهران

درباره ما

مجموعه مشاورمون با فعالیت در سه حوزه املاک، معماری و هوش مالی با استفاده از اشخاص با تجربه در این حوزه و همچنین افزایش قدرت مشتریان از طریق انعکاس اطلاعات دقیق سعی بر آن دارد که محیطی مناسب جهت انتخاب بهتر را فراهم سازد.

اطلاعات تماس

مجوزهای مربوطه

© تمام حقوق برای وب‌سایت مشاورمون محفوظ است

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.
املاک مشاورمون برای دریافت آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها اجازه ارسال نوتیف را صادر کنید.
نادیده گرفتن
اجازه ارسال نوتیف ها