تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی - پلتفرم مشاورمون
تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی - پلتفرم مشاورمون

تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی

  1. Home
  2. »
  3. تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی

مراحل تقاضاي دستور فروش املاك مشاعي از مراجع قضايي كشور چگونه است؟

تا به حال با ملك مشاع و سهيم بودن در اموال مواجه شده ايد؟ اگر در اين زمينه اطلاع نداشته باشيد با مشكلات زيادي براي جداسازي سهم خود با ساير شركا مواجه خواهید شد. بنابراين بايد مراحل تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی کشور را بدانيد. ما در اين مقاله شما را راهنمايي خواهيم كرد.

مال مشاع: به اموالی گفته مي شود كه حقوق چندين مالك به صورت مشترك در آن جمع شده باشد كه اين شراكت به صورت اختياري (از طريق خريد زمين مشاعي) يا قهري (مالك به صورت سهم الارث) ايجاد شده باشد. ملك مفروز  هم داريم كه تنها يك مالك دارد.

در ملك مشاع هر يك از مالكان به طور جداگانه حق تصرف را ندارند  و بايد براي فروش سهم خود از طريق دادگاه اقدام كنند كه مشاورمون در اين زمينه شما را راهنمايي خواهد كرد.

براي آشنايي با مراحل تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی کشور در مرحله اول بايد ميزان سهم هر افراد (افراز) مشخص شود كه افراد مي توانند به اداره ثبت مراجعه كنند.

براي مشخص كردن افراز براي هر فرد بايد سهم ملك هر طرف جدا شود كه قبل از آن بايد عمليات ثبتي ملك به پايان رسيده باشد و ملك داراي سند باشد. سپس مامور اداره ثبت نتيجه تحقيق و بررسي خود را به رئيس اداره ثبت ارائه مي دهد. در صورت داشتن قابليت افراز، پرونده به نقشه بردار ثبت تحويل داده و با نسخه اي از صورت جلسه و نقشه افرازي به شركا تحويل داده مي شود.

چگونگي فروش املاك مشاع

مراحل تقاضاي دستور فروش املاك مشاعي از مراجع قضايي كشور چگونه است؟ جواب سوال اين است كه با داشتن گواهي اداره ثبت، دادگاه به آن استناد كرده و دستور فروش ملك مشاع را مي دهد پس از دستور دادگاه، كارشناس رسمي دادگستري ملك را مورد بازرسی قرار داده و قيمت گذاري آن  به كليه شركا اطلاع داده مي شود و  ملك به مزايده گذاشته مي شود..براي فروش ملك مشاع بايد مواردي را در نظر داشته باشيد.

1-    وقتي دستور فروش ملك صادر مي شود قابل اعتراض نيست و اگر خواهان به هدفش نرسید مي تواند دوباره درخواست كند

2-    اگر همزمان با درخواست فروش، دادخواست تقسيم هم داشتيد بايد همه شركا يا ورثه دادخواست بدهند.

3-    وقتي گواهي عدم امكان افراز صادر شود دادگاه میتواند دستور فروش ملك را صادر كند.

4-    دستور فروش قابل واخواهي نيست.

5-    اگر ملك مشاعي بازداشت يا توقيف باشد در صورت درخواست فروش بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

6-    اگر ملك مشاع در رهن باشد دادگاه میتواند دستور فروش املاك مشاع را بدهد.

7-    هر يك از شركاي ملك مشاع مي تواند درخواست فروش ملك را نمايد و بايد بر عليه 9 نفر ديگر از شركاي خود طرح دعوا کند.

براي پاسخ به سوال مراحل تقاضاي دستور فروش املاك مشاعي از مراجع قضايي كشور چگونه است؟ مي توانيد كليه مراحل تقاضای دستور فروش املاک مشاعی از مراجع قضايی کشور از مشاورمون بخواهيد تا شما را راهنمايي كنند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

درباره ما

مجموعه مشاورمون با فعالیت در سه حوزه املاک، معماری و هوش مالی با استفاده از اشخاص با تجربه در این حوزه و همچنین افزایش قدرت مشتریان از طریق انعکاس اطلاعات دقیق سعی بر آن دارد که محیطی مناسب جهت انتخاب بهتر را فراهم سازد.

© تمام حقوق برای وب‌سایت مشاورمون محفوظ است

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.
املاک مشاورمون برای دریافت آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها اجازه ارسال نوتیف را صادر کنید.
نادیده گرفتن
اجازه ارسال نوتیف ها